Doithai Coffee Cà phê Speccial , cà phê đặc biệt, cà phê theo quốc gia
Giỏ hàng của tôi

Doithai Coffee

10AM - 9PM

Thực đơn

Coffee

Chỉ là cà phê.

Xem menu

Breakfast

Thực đơn bữa sáng được phục vụ từ 10AM - 1PM.

Xem menu

Lunch & Dinner

Phục vụ bắt đầu từ 1PM.

Xem menu
Chia sẻ qua: Facebook Twitter Fb Messenger Email Whatsapp